Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri

LASERAL'in ayrıcalıklı lazer teknolojisi ile ürün kaliteniz yükselmeye devam etsin.

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. deneyimli uzman kadrosu ile inovatif bir anlayışla ürettiği ileri teknoloji endüstriyel lazer sistemlerini Türk ve Dünya sanayisine mümkün olan en kusursuz hali ile sunmaktadır.

Makina tasarımı ve otomasyonu üzerine geniş bilgisi ve becerisi olan Laseral, gerek standart olarak gerek ise müşteriye özel sunduğu yüksek kaliteli ve uygun maliyetli çözümlerle sektörde kendine özel bir yer edinmiştir. İzmir merkezli yerli üretim gerçekleştiren firmamız, Türkiye’de lazer markalama sistemleri üzerine devamlı olarak ileri seviyelerde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yürütmektedir. Üretimde ve Geliştirmede gösterilen hassasiyetin yanında satış sonrası hizmetlerin de büyük önem arz ettiğini çok iyi bilen Laseral, hızlı ve geniş servis ağı, deneyimli ve dinamik servis ekibi ve geniş yedek parça envanteri sayesinde tedarik ettiği tüm sistemleri için müşterilerine Türkiye’nin neresi olursa olsun 48 saat içinde müdahale garantisi vermektedir.

Lazer markalama, lazer kesim, lazer kaynak, lazer delme, lazer yüzey işlemleri ve lazer teknolojisi kullanan eklemeli imalat yöntemleri de dahil, birçok farklı alanda hem yerli ürettiği sistemler hem de Türkiye’de dağıtım ve servisini yaptığı ithal lazer sistemleri ile müşterisine en uygun çözümü sunabilmektedir. Çok geniş bir yelpazede tedarik edebildiği endüstriyel lazer sistemleriyle farklı sektörden birçok müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteyi bünyesinde barındırmaktadır.

Laseral, ülkemizin en az gelişmiş ülkeler kadar endüstriyel lazer teknolojilerinden yararlanmasını ve global rekabet ortamında yerli sanayimize bünyesindeki tüm teknolojik altyapı ve hizmeti sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Laseral, sürekli gelişen ve durmadan ilerleyen, her geçen gün sektöründe yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübesini daha çok artıran, endüstriyel lazer sistemleri denilince akla gelen ilk firma olma vizyonunu taşımaktadır.

Keep rise your product quality with LASERAL's exclusive laser technology.

Laseral Industrial Laser Systems offers high-tech industrial laser systems, which are produced with an innovative concept with experienced and expert staff, to the Turkish industry as perfect as possible.

Having extensive knowledge and skills in machine design and automation, LASERAL has a special position in the sector with its high quality and cost effective solutions, both standard and customized. Our Izmir-based company is continuously conducting R&D and P&D studies on laser marking systems in Turkey. LASERAL knows that very well, after-sales services have great importance at least as much as production and development. LASERAL ensures a fast and wide service network and an intervention guarantee within 48 hours all over Turkey with its experienced, dynamic service team and extensive spare parts inventory.

LASERAL is able to offer the most suitable solution to its customers with importing laser systems which are distributed and serviced in Turkey as well as domestic production systems in many different areas including laser marking, laser cutting, laser welding, laser drilling, laser surface treatment and additive manufacturing methods that using laser technology. LASERAL satisfies the needs of different customers in many sectors with its industrial laser systems which can be supplied in a wide range.

LASERAL has made itself responsible to utilize industrial laser technologies in our country at least as much as developed countries and to provide domestic industry all the technological infrastructure and services within LASERAL in a global competitive environment.

LASERAL acquires the vision of becoming the first company coming to mind in the name of industrial laser systems, which is continuously developing, advancing, increasing the knowledge and experience gained over the years in its sector more and more.

Повышайте качество своей продукции с помощью эксклюзивных лазерных технологий LASERAL

Laseral Industrial Laser Systems предлагает высокотехнологичные лазерные системы, которые производятся по инновационным технологиям с опытным и квалифицированным персоналом, для промышленности, cтараясь сделать все настолько идеально, насколько это возможно.

Обладая обширными знаниями и навыками в области проектирования и автоматизации машин, LASERAL занимает особое положение в отрасли благодаря своим высококачественным и экономически эффективным решениям, как стандартным, так и индивидуальным. Наша компания находится в Измире,третьем по величине городе Турции, постоянно проводит исследования и разработки в области систем лазерной маркировки в Турции. LASERAL очень хорошо знает, что сервисное обслуживание после покупки имеет большое значение, по крайней мере, не меньшее, чем производство и разработка. LASERAL обеспечивает быстрое обслуживание и гарантию в течение 48 часов по всей Турции благодаря своей опытной сервисной команде и большому запасу деталей.

LASERAL может предложить своим клиентам наиболее подходящие решения с импортными лазерными системами, которые обслуживаются в Турции, а также системами отечественного производства во многих областях, включая лазерную маркировку, лазерную резку, лазерную сварку, лазерное сверление, лазерную обработку поверхности и других методов производства с использованием лазерных технологий. LASERAL удовлетворяет потребности различных заказчиков во многих отраслях с помощью своих промышленных лазерных систем, которые могут поставляться в широком ассортименте.

LASERAL взяла на себя ответственность за продвижение промышленных лазерных технологий в нашей стране, по крайней мере, в той же степени, что и в развитых странах, и за предоставление отечественной промышленности всей технологической инфраструктуры и услуг в глобальной конкурентной среде.

LASERAL хочет стать первой компанией, которая приходит на ум при упоминании промышленных лазерных систем, компанией, которая постоянно развивается, продвигается, все больше и больше расширяет знания и опыт, накопленные за эти годы в своей области.
Yerli Üretim Tiad MİB