Fiber Lazerin Fiziği ?

"Laser" kelimesi (L)ight ( ışık ) , (A)mplification (güçlendirme) by the (S)timulated ( Uyarılmış ) , (E)mission of (R)adiation sözcüklerinin ilk harflerinden ortaya çıkmıştır. Biraz daha yalınlaştıracak olursak , " Light Amplification " basitçe " aynı miktar ışıktan daha fazla yapmak " anlamına gelir. Bu olay ses amplifayırının sesi alıp daha güçlendirmesi gibi olur.

Bu tanımdaki " Stimulated " kelimesi fizikçiler ve için çok belirgin bir anlam taşır. Bunu açıklamak için atomlar hakkında temel bazı bilgileri bilmemiz gerekir.

Atomların , bir çekirdeğin yörüngesinde dönen elektronlardan oluştuğu temel bilgimizi ele alalım. Bu elektronlar normalde düşük enerjili yörüngede otururlar , ve bu duruma " ground state " denir. Eğer bu elektronlara daha fazla enerji verilirse bu elektronlar daha yüksek enerjili yörüngeye sıçrayabilirler ki buna "excited state " deriz.